Meny
Meny

Erfaren ekonomicontroller till Unionen

Stockholm Ekonomienheten Sista ansökningsdag: 2023-06-11

Vill du få kraft att göra skillnad?

Unionen är Sveriges största fackförbund och vi finns för tjänstemän på den privata arbetsmarknaden. Vår vision är att skapa trygghet, framgång och glädje i arbetslivet. Vi har inflytande, ansvar och ambition för mer än bara oss själva, och mod att driva frågor som påverkar hela samhället. Varje dag hjälper vi flest människor i det privata arbetslivet att få det bättre på arbetsplatsen. Därför har vi erfarenhet och bredd som ingen annan har, och vi behöver dig som vill göra oss ännu bättre.

Ekonomienhetens uppdrag är att genomföra löpande ekonomiuppdrag, bidra till att utveckla och implementera Unionens ekonomistrategi och bidra till en långsiktigt hållbar ekonomi för förbundet. Enheten bidrar till att förbundet bedriver en effektiv verksamhet och hushåller med förbundets resurser genom god ekonomistyrning, bland annat i form av ändamålsenligt beslutstöd till organisationen. 

Ekonomienheten består av fyra sektioner (Redovisning, Inköp, Kapitalförvaltning och Ekonomicontrolling) som har nära samarbete med varandra för att säkra god kvalité och kontinuerlig utveckling. Sektionen Ekonomicontrolling består i nuläget av fyra tjänster och bidrar till att utveckla Unionens ekonomimodell med fokus på långsiktigt hållbar ekonomi, en effektiv verksamhet och säkerställa verksamhetens resursbehov.

Nu söker vi en erfaren Ekonomicontroller till sektionen för Ekonomicontrolling.

Beskrivning

Sektionen tillhandahåller ekonomirelaterat stöd och verktyg till chefer och medarbetare i hela organisationen i form av analyser, rapporter och utbildning. Funktionen ansvarar även för att bereda ledningsunderlag i form av analyser och prognoser som möjliggör taktisk disponering av de ekonomiska kongressramarna. Sektionen bidrar också till helhetsförståelse av ekonomiska konsekvenser av beslut och handlingsalternativ och arbetar nära verksamheten. Ekonomicontrolling har en viktig roll i kvalitetssäkringsarbetet inom ekonomiprocesserna, och ansvarar för den ekonomiska planerings- och uppföljningsprocessen som syftar till att skapa en effektiv verksamhet utifrån kongressens fastställda ramar.

Arbetet innebär en verksamhetsnära controlling där en viktig uppgift är att aktivt stödja förbundets chefer i beslutsfattande och ekonomifrågor inom processerna budget och uppföljning som är grunden för sektionens arbete. Sektionen skapar också strategiska ledningsrapporter och beslutsstöd till styrelse och ledningsgrupp.  

Som ekonomicontroller har du följande ansvarsområden

 • Chefsstöd genom utbildning och analysstöd ur ekonomiskt perspektiv, och stöd i att prioritera resurser och verksamhetsambitioner
 • Medverka till att ta fram ekonomiska rapporter inkl. resultatrapporter, analyser, risker ur ekonomiskt perspektiv
 • Bidra till att sprida ekonomisk förståelse
 • Medverka till förbundets ekonomiska budget- och uppföljningsprocess genom aktivt budgetstöd i verksamheten
 • Säkerställa och bevaka att Unionen följer kongressens ekonomiska ramar
 • Skapa och utveckla strategiska ledningsrapporter och beslutsstöd för ekonomisk analys
 • Främja och belysa kopplingen mellan verksamhet och ekonomi

Du har

 • Högskoleutbildning inom ekonomi eller motsvarande
 • Erfarenhet av att arbeta som ekonomicontroller, minst 3 år
 • Helhetsförståelse för ekonomiprocessen kopplat till verksamheten och god analysförmåga
 • Erfarenhet och kompetens inom redovisning
 • Mycket goda excelkunskaper
 • Intresse för ekonomirelaterade system, gärna erfarenhet av Hypergene som arbetsverktyg

Du är bra på att pedagogiskt förklara ekonomi för icke-ekonomer, har god verbal och skriftlig förmåga och kan målgruppsanpassa information. Du är en person med hög integritet och god samarbetsförmåga, är flexibel, lösningsinriktad och tycker om att bidra till utveckling.

Omfattning

Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid, med tillträde enligt överenskommelse.

Månadslön och goda villkor enligt kollektivavtal. Tjänsten finns på förbundskontoret i Stockholm.

Ansökan

Välkommen med din ansökan senast 2023-06-11. Intervjuer sker löpande under ansökningstiden.

Kontakt

Annika Tibblin, sektionschef, annika.tibblin@unionen.se, 08-504 150 56

Maria Levin, fackligt ombud, maria.levin@unionen.se, 08-504 15 512