Meny
Meny

Unionen söker sektionschef till Inköpsektionen

Stockholm Ekonomienheten Sista ansökningsdag: 2023-09-28

Vill du få kraft att göra skillnad?

Unionen är Sveriges största fackförbund och vi finns för tjänstemän på den privata arbetsmarknaden. Vår vision är att skapa trygghet, framgång och glädje i arbetslivet. Vi har inflytande, ansvar och ambition för mer än bara oss själva, och mod att driva frågor som påverkar hela samhället. Varje dag hjälper vi flest människor i det privata arbetslivet att få det bättre på arbetsplatsen. Därför har vi erfarenhet och bredd som ingen annan har, och vi behöver dig som vill göra oss ännu bättre.

Ekonomienhetens uppdrag är att genomföra löpande ekonomiuppdrag, bidra till att utveckla och implementera Unionens ekonomistrategi och bidra till en långsiktigt hållbar ekonomi för förbundet. Enheten bidrar till att förbundet bedriver en effektiv verksamhet och hushåller med förbundets resurser genom god ekonomistyrning, bland annat i form av ändamålsenligt stöd till organisationen.

Ekonomienheten består av fyra sektioner (Redovisning, Inköp, Kapitalförvaltning och Ekonomicontrolling) som har nära samarbete med varandra för att säkra god kvalité och kontinuerlig utveckling.

Nu söker vi en erfaren inköpschef att leda sektionen för inköp på Unionen.

Arbetsbeskrivning

Sektionen Inköp består i nuläget av tre tjänster och ansvarar för att stödja verksamheten i upphandlingar och upprättande av avtal med förbundets leverantörer. Sektionen säkerställer att förbundet har effektiva och kvalitetssäkrade inköpsprocesser där inköp sker från leverantörer med kollektivavtal.

Sektionen tillhandahåller inköpsrelaterat stöd till chefer och medarbetare i hela organisationen. Funktionen ansvarar även för att bereda ledningsunderlag kopplat till intern kontroll i inköpsprocessen. Sektionen arbetar proaktivt för att stödja verksamheten och säkerställa att verksamhetens behov balanseras på ett klokt sätt med pris- och hållbarhetsaspekter.

Arbetet innebär ett verksamhetsnära inköpsarbete där en viktig uppgift är att aktivt stödja förbundets chefer i beslutsfattande och inköpsrelaterade frågor inom processerna inköp och upphandling.

Som sektionschef för inköp på Unionen har du följande ansvarsområden:

 • Stöd till chefer och medarbetare inom förbundet i samband med upphandling och inköp genom hela processen – från det att ett behov uppstår till det att avtal är tecknat och leverantörsfakturan är betald.
 • Chefsstöd genom utbildning och analysstöd ur inköpsrelaterat perspektiv, och stöd i att prioritera resurser och verksamhetsambitioner
 • Proaktivt arbete i samarbete med verksamheten för att skapa effektivare lösningar genom t ex gemensamma ramavtal eller samordna upphandlingar som flera delar av verksamheten har behov av. I detta ingår även att bevaka då avtal löper ut och i samarbete med verksamheten i god tid förbereda ny upphandling.
 • Medverka till att ta fram ekonomiska rapporter inkl. resultatrapporter, analyser, risker ur ekonomiskt perspektiv
 • Bidra till att sprida förståelse om inköpsarbetet och kopplingen till effektivitet och värdet av kollektivavtal.
 • Medverka till förbundets planeringsarbete kopplat till inköpsarbete kommande år som planeras i en inköpsplan.
 • Säkerställa att Unionen upphandlar varor och tjänster till rimligt pris i balans med verksamhetens behov.
 • Skapa och utveckla strategiska ledningsrapporter och beslutsstöd för analys av förbundets inköpsarbete
 • Säkerställa att förbundet har rätt systemstöd för inköpsarbetet och ett utvecklat förvaltningsarbete kopplat till efterlevnad av riktlinjer och intern kontroll
 • Främja och belysa kopplingen mellan verksamhet och inköp

Som sektionschef ingår du i ekonomienhetens ledningsgrupp. Du leder arbetet på sektionen med personalansvar för ett litet antal medarbetare, och har i uppdrag att säkerställa verksamhetsdrift och måluppfyllelse samt en god arbetsmiljö. Som sektionschef för inköp deltar du till stor del i det operativa arbetet i den löpande verksamheten.  

Ledarskap i Unionen 

Chefer i Unionen förväntas dela vår vision, målbild och utvecklingsresa. En chef tar i beslutsfattandet ett helhetsansvar för förbundet i stort, inte bara den egna verksamheten. Utvecklingsresan kräver att en chef är förändringsbenägen, flexibel, jobbar med ständiga förbättringar och vågar tänka nytt.  En chef ska ha mod att driva och effektivisera den egna verksamheten och fatta beslut, samt ha god självinsikt och samarbetsförmåga, vara relationsbyggande och resultatorienterad. 

Chefer i Unionen tar ansvar för sin egen utveckling och har förmåga att stötta sina medarbetare i deras utveckling. Chefer i Unionen förväntas ha en tydlighet i att kommunicera mål och förväntningar, ramar och spelregler. Den kommunikativa förmågan innefattar även att ha kompetens och mod att kunna ge och ta emot feedback, skapa tydlighet och coacha medarbetare till måluppfyllnad och utveckling. 

Vi har tydliga processer och verktyg för resultat/måluppfyllnad och Unionens chefer förväntas ha kunskap om dessa och förmåga att driva dem. Chefer i Unionen är goda förändringsledare och har förmågan att motivera, inspirera och få andra att på egen hand utvecklas och prestera, dvs stimulera till ett gott självledarskap. 

Kvalifikationer 

 • Eftergymnasial utbildning inom juridik och ekonomi eller motsvarande 
 • Goda kunskaper inom köp-, avtals- och skadeståndsrätt
 • Erfarenhet av ansvar för inköpsprocess och efterlevnad enligt inköpsriktlinje 
 • Tidigare chefserfarenhet  
 • Nyfiken på kopplingen mellan ekonomi och verksamhet, helhetsförståelse för inköpsprocessen kopplat till verksamheten 
 • God analysförmåga med hög integritet 
 • God verbal och skriftlig förmåga samt förmåga att målgruppsanpassa information  

Omfattning 

Tillsvidareanställning på heltid med tillträde enligt överenskommelse. Månadslön och i övrigt goda villkor enligt kollektivavtal. 

Tjänsten finns på Olof Palmes gata 17 i Stockholm.  

Ansökan 

Välkommen med din ansökan senast 28/9 2023. Intervjuer sker löpande så skicka in din ansökan redan idag! 

Kontakt

Catharina Ströyer, Enhetschef, catharina.stroyer@unionen.se, 08-50415559 

Jacob Scott, Chefssektionen, jacob.scott@unionen.se, 08-50415197

Maria Levin, Kontaktombud, maria.levin@unionen.se, 08-50415512 

Unionen välkomnar olikheter i personalgrupper och eftersträvar mångfald i alla avseenden. Urval och intervjuer sker löpande, varmt välkommen att söka redan idag!